Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của etanol, glixerol và phenol cực hay có đáp án

  • 2198 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho Na tác dụng với etanol dư sau đó chưng cất đuổi hết etanol dư rồi đổ nước vào, cho thêm vài giọt quỳ tím thì thấy dung dịch

Xem đáp án

Chọn A

Phản ứng của etanol với natri:

2CH3CH2OH (dư) + 2Na (hết)  2CH3CH2ONa + H2

Sau khi chưng cất đuổi etanol, còn lại CH3CH2ONa, thêm nước vào có phản ứng

CH3CH2ONa + H2O  CH3CH2OH + NaOH

Dung dịch sẽ có màu xanh


Câu 3:

Nhỏ từ từ từng giọt  brom vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Để phân biệt ba dung dịch : dung dịch etanol, dung dịch glixerol và dung dịch phenol, ta lần lượt dùng các hóa chất sau đây ?

Xem đáp án

Chọn C

Sử dụng dung dịch brom

+ Xuất hiện kết tủa trắng và brom bị nhạt màu → phenol

+ Không hiện tượng → etanol và glixerol

Phân biệt etanol và glixerol dùng Cu(OH)2; glixerol hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam còn etanol thì không.


Câu 5:

Phương pháp điều chế ancol etylic nào sau đây chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm ?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận