Đề thi giữa kì 1 Toán 7 KNTT có đáp án - Đề 1

  • 3525 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tập hợp các số viết được dưới dạng phân số ab với a, b ℤ, b ≠ 0 được kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tập hợp các số viết được dưới dạng phân số ab với a, b ℤ, b ≠ 0 là tập hợp số hữu tỉ, được kí hiệu là ℚ.


Câu 2:

Số đối của số 910 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 910=910

Số đối của số 910=910 là 910


Câu 3:

Cho a = -72 và b = –4,5. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có a = 72 = –3,5 > –4,5.

Do đó a > b.


Câu 4:

 Số 23 được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu diễn số 23 trên trục số ta làm như sau:

Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành 3 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 23 đơn vị cũ.

• Số 23 được biểu diễn bởi điểm nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới.

 Số 2/3 được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây? (ảnh 1)

Ta chọn phương án A.


Câu 5:

Số nào sau đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn?

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các số –1,23 và 12=0,5 là số thập phân hữu hạn.

Số 3,(45) là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Số 2 là số thập phân vô hạn không tuần hoàn hay còn gọi là số vô tỉ


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Lý Quốc Huy

P

6 tháng trước

Phương Ly

Bình luận


Bình luận

liyyna phamthiliyna
07:27 - 29/10/2023

câu 1: đáp án là c

Nguyễn Đức Sáng
21:49 - 06/11/2023

sai

Lục Văn Hoan
20:48 - 07/11/2023

câu 1: đáp án đúng là:c

Con Nghé
18:31 - 25/12/2023

Cứu