Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 4922 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh trong dung môi nước?

Xem đáp án

Chọn D

NaCl là muối tan trong nước nên là chất điện li mạnh trong dung môi nước.


Câu 2:

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng:

Xem đáp án

Chọn B

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận