Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 2173 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Để nhận biết ion photphat PO43-, người ta sử dụng thuốc thử

Xem đáp án


Câu 2:

Chỉ ra nội dung sai:

Xem đáp án

Chọn A

Trong nhóm nitơ, khả năng oxi hoá của các nguyên tố giảm dần từ nitơ đến photpho.


Câu 5:

Thuốc thử để nhận biết khí NH3

Xem đáp án

Chọn B

Khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận