Tổng hợp bài tập Đường tròn toán 6 hay có lời giải

  • 2299 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình ảnh đường tròn trong thực tế là:

Xem đáp án

Chọn A.

Lời giải chi tiết:

Vành xe đạp là hình ảnh đường tròn trong thực tế.


Câu 2:

Hình ảnh hình tròn trong thực tế là:

Xem đáp án

Đáp án:  Chọn A.

Chỉ có đồng xu là hình ảnh của đường tròn trong thực tế.


Câu 3:

Đường tròn tâm O. bán kính R là?

Xem đáp án

Chọn B.

Theo định nghĩa SGK (Trang 89): Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.


Câu 4:

Hình tròn là ?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D

Theo định nghĩa SGK (trang 90): Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.


Câu 5:

Chọn đáp án để điền vào chỗ trống:

Đường tròn tâm A bán kính R là hình ................. một khoảng ....................

Xem đáp án

Chọn C.

Đường tròn tâm A bán kính R là hình gồm các điểm cách A một khoảng bằng R.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận