Trắc nghiệm Ancol có đáp án (Nhận biết)

  • 2762 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ancol no, mạch hở, đơn chức có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Ancol no, mạch hở, đơn chức có công thức tổng quát là CnH2n+2O (n  1)

Đáp án cần chọn là: C 


Câu 3:

Công thức cấu tạo của ancol C3H5(OH)3 là

Xem đáp án

Vì ancol có 3 nhóm OH mà mỗi nhóm OH chỉ gắn  vào 1C => mỗi nguyên tử C có 1 nhóm OH

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Propan-1-ol có công thức cấu tạo là 

Xem đáp án

Propan-1-ol có công thức cấu tạo là  CH3-CH2-CH2OH

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận