Trắc nghiệm Ankađien có đáp án (Thông hiểu)

  • 2530 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ankađien X + Cl2  CH2Cl-C(CH3)=CH-CHCl-CH3. Vậy X là

Xem đáp án

4-metylpenta-2,3-đien là tên gọi sai vì ta đánh số từ đầu mạch có nối đôi và nhánh gần nhất → tên gọi đúng là 2-metylpenta-1,3-dien.

4-metylpenta-2,4-đien là tên gọi sai vì ta đánh số từ đầu mạch có nối đôi và nhánh gần nhất → tên gọi đúng là 2-metylpenta-2,3-dien.

=> loại cả hai.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận