Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 4. Các dạng bài tập về amoni có đáp án

  • 445 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

b. Tính thể tích khí N2 (đktc) tạo thành sau phản ứng.

Xem đáp án

b. nCuO = nHCl2 = 0,022 = 0,01 mol

số mol CuO tham gia phản ứng khử là: 3,280 – 0,01= 0,03 mol

VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít


Câu 3:

Thổi từ từ NH3 đến dư vào 400 gam dung dịch CuCl2 6,75%

a. Khi lượng kết tủa thu được cực đại thì thể tích NH3 (đktc) đã dùng là bao nhiêu?

Xem đáp án

a. Khi lượng kết tủa cực đại thì chỉ xảy ra phản ứng (1)

nNH3 = 0,2.2 = 0,4 mol VNH3 = 0,4. 22,4 = 8,96 lít


Câu 4:

b. Khi kết tủa tan hết thì thể tích NH3 (đktc) đã dùng là bao nhiêu?

Xem đáp án

b. Khi kết tủa tan hết xảy ra cả phản ứng (1) và phản ứng (2)

nNH3 = 0,2.2 + 0,2.4 = 1,2 mol VNH3 = 1,2. 22,4 = 26,88 lít


Câu 5:

Hiện tượng nào xảy ra khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng

Xem đáp án
Đáp án B

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận