Bài tập rèn luyện

  • 341 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất khí A là 1 xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A(đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

a. Xác định công thức phân tử.

Xem đáp án

Số mol khí A là: nA = 0,672/22,4 = 0,03 mol; đốt cháy xicloankan: nCO2 = nH2O = x

Khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 3,12 gam: mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 26x = 3,12 x = 0,12 mol.

a. Phương trình đốt cháy:

CnH2n+3n/2O2nCO2+nH2O

0,03                         0,12

n = 0,12/0,03 = 4

Vậy CTPT của xicloankan là: C4H8


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận