Bài tập rèn luyện

  • 682 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất khí A là 1 xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A(đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

a. Xác định công thức phân tử.

Xem đáp án

Số mol khí A là: nA = 0,672/22,4 = 0,03 mol; đốt cháy xicloankan: nCO2 = nH2O = x

Khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 3,12 gam: mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 26x = 3,12 x = 0,12 mol.

a. Phương trình đốt cháy:

CnH2n+3n/2O2nCO2+nH2O

0,03                         0,12

n = 0,12/0,03 = 4

Vậy CTPT của xicloankan là: C4H8


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận