Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Kiểm tra một tiết chuyên đề viii có đáp án

  • 322 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Xem đáp án

Hướng dẫn PVC: poli vinyl clorua

Media VietJack

Chọn D


Câu 2:

Đồng phân dẫn xuất hidrocacbon gồm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

CH3CH(CH3)CHBrCH3 → CH3 – C(CH3) = CH – CH3 + HBr (đk: KOH, ancol, to)


Câu 4:

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước, người ta thường dùng thuốc thử là chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lần nước, người ta thường dùng thuốc thử là CuSO4 khan:

CuSO4 (màu trắng) + 5H2O → CuSO4.5H2O (màu xanh)


Câu 5:

Tên thay thế của C2H5OH là

Xem đáp án

Đáp án C

Tên thông thường là ancol etylic

Tên thay thế là etanol


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận