Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu nghề nấu ăn (Mới nhất)

  • 280 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Nghề nấu ăn có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động


Câu 2:

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động


Câu 3:

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động


Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động


Câu 5:

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề nấu ăn có 4 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Công cụ lao động

3. Điều kiện lao động

4. Sản phẩm lao động


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận