Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu nghề nấu ăn

  • 2360 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Công cụ lao động nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Dụng cụ đơn giản, thô sơ của nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Thiết bị chuyên dùng hiện đại trong nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nghề nấu ăn gồm có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án: C. Đó là: đối tượng lao động, công cụ lao động, điều kiện lao động, sản phẩm lao động.


Câu 5:

Đối tượng lao động của nghề nấu ăn là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận