Trắc nghiệm Hợp chất của cacbon có đáp án (Tổng hợp) (Phần 1)

  • 2735 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi nung 200 kg đá vôi chứa 10% tạp chất. Nếu hiệu suất phản ứng đạt 90% thì lượng vôi sống thu được là

Xem đáp án

Đáp án A

nCaCO3 = 200.90% = 180 kg

PTHH: CaCO3 t° CaO + CO2 

            100 kg →  56 kg

            180 kg → 100,8 kg

Do hiệu suất phản ứng là 90% nên lượng vôi sống thực tế thu được là: 100,8.90% = 90,72 kg


Câu 2:

Oxit nào sau đây không tạo muối?

Xem đáp án

Đáp án C

CO là một oxit trung tính nên không có khả năng tạo muối


Câu 5:

Khi bị đau dạ dày do lượng axit HCl trong đó quá cao thì người bệnh thường uống muối:

Xem đáp án

Đáp án D

Thuốc muối có thành phần chính là NaHCO3, khi uống vào dạ dày thì NaHCO3 tác dụng với HCl có trong dạ dày theo PTHH sau:

NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bht

Bình luận


Bình luận