Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 21 (có đáp án): Di truyền y học

  • 1827 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Di truyền y học là? 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hội chứng Đao ở người?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

7 tháng trước

Hương Nguyễn

Bình luận


Bình luận