Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 24 (có đáp án): Các bằng chứng tiến hóa (phần 2)

  • 1579 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ví dụ nào sau đây là ví dụ cơ quan tương đồng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Ví dụ về cơ quan tuơng đồng là D, đều là chi trước của thú.

A: cá mập thuộc lớp cá, cá voi thuộc lớp thú

B: Vòi voi là mũi của con voi

C: ngà voi là răng của voi, sừng tê giác có nguồn gốc biểu bì


Câu 3:

Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?

Xem đáp án

Đáp án: D

Cơ quan tương tự là các cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng thực hiện 1 chức năng

Ví dụ D là cơ quan tương tư: cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc biểu bì

A,C là cơ quan tương đồng

B là cơ quan thoái hoá


Câu 4:

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng:

Xem đáp án

Đáp án: D

Tay người và vây cá voi là cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng.


Câu 5:

Khi nói về bằng chứng giải phẫu học so sánh, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: C

Khi nói về bằng chứng giải phẫu học so sánh, phát biểu sai là cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận