Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 32 - 33 - 34 (có đáp án): Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển (phần 2)

  • 1406 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất xảy ra khi nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

A sai, khi tế bào nguyên thủy được hình thành thì tiến hóa sinh học sẽ kết thúc

B sai các đại phân tử hữu cơ đã được hình thành trong giai đoạn tiến hóa hóa học

C sai, tế bào sơ khai là khởi đầu của giai đoạn tiến hóa sinh học


Câu 2:

Khi nói về hóa thạch phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Phát biểu sai là B, hóa thạch cung cấp bằng chứng trực tiếp


Câu 3:

Giả thuyết “ra đi từ Châu Phi” cho rằng:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giả thuyết “ra đi từ Châu Phi” cho rằng: Loài H.Erectus được hình thành từ H.sapiens ở châu phi, sau đó phát tán sang châu lục khác.


Câu 4:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật lên cạn ở đại Cổ sinh.


Câu 5:

Điều nào sau đây tiến hóa ở sinh vật nhân chuẩn sau khi chúng tách ra từ các sinh vật nhân sơ

Xem đáp án

Đáp án: B

So với tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực đã có màng nhân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cao Hà
05:27 - 25/02/2021

câu 3 đáb án sai: trong SGK ghi rằng H.sabien hình thànhtuwf loài H. erectus sau đó hát tán sg châu lục khác mà