Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 35 (có đáp án): Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (phần 2)

  • 2128 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Thỏ sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi và các chi nhỏ hơn tai, đuôi và các chi của thỏ sống ở vùng nhiệt đới, điều đó thể hiện quy tắc nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đặc điểm thích nghi của động vật sống nơi thiếu ánh sáng là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Đặc điểm thích nghi với môi trường khô hạn của một số thực vật là

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận