Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 39 (có đáp án): Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

  • 1774 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổn định do

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Điều không đúng về cơ chế tham gia điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào 1 khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác nhau thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Ở Việt Nam, sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa nào? Vì sao?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận