Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 5 (có đáp án): Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (phần 3)

  • 1795 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

NST ở sinh vật nhân sơ được cấu tạo gồm: một phân tử ADN vòng kép

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi vị trí của các gen giữa 2 nhiễm sắc thể là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thứ tự cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể từ đơn giản đến phức tạp là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Dạng đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể thường gây nên hậu quả là

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận