Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Bài tập các khái niệm cơ bản trong di truyền

  • 1229 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kí hiệu P trong phép lai là gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Kí hiệu F1 trong phép lai là gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tính trạng là gì?

Xem đáp án

Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa, di truyền... bên ngoài, bên trong cơ thể, mà nhờ đó sinh vật phân biệt giữa cá thể này với cá thể khác.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tính trạng là gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Thế nào là tính trạng tương phản?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Toan Trieu

Bình luận


Bình luận