Trắc nghiệm Sinh Học 12 Ôn tập Chương 1, 2 (có đáp án): Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

  • 1180 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn được duy trì qua rất nhiều thế hệ. Từ thực tế này chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận