Trắc nghiệm Sự điện li có đáp án (Nhận biết)

  • 3848 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

Xem đáp án

Câu đúng là: Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li?

Xem đáp án

Chỉ có axit, bazơ, muối là chất điện li

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chất nào dưới đây là chất không điện li?

Xem đáp án

C2H5OH là chất không điện li.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án

Axit, bazơ, muối là chất điện li

C6H12O6 là chất hữu cơ, không thuộc axit, bazơ, muối nên không phân li

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án

KCl rắn, khan không có sự phân li ra các ion trái dấu, không có sự chuyển động của các tiểu phân mang điện

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

11 tháng trước

Hoa Xuân Nhật Minh

N

1 tuần trước

Nguyễn Hoàng Duy

Bình luận


Bình luận

Thùy Trang
16:39 - 08/11/2021

16/20