Trắc nghiệm Toán 6 Bài 18 (có đáp án): Bội chung nhỏ nhất

  • 498 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm BCNN(38,76)

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có 76⋮38 nên BCNN(38;76)=76.


Câu 2:

Tìm BCNN(29,58)

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: 58⋮29nên BCNN(58;29)=58.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận