Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Dạng 1. Nhận biết hai góc kề nhau, bù nhau, kề bù và đối đỉnh có đáp án

  • 1228 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết:

Hai góc \(\widehat {xOt}\) \(\widehat {tOy}\)có kề với nhau không? Vì sao?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\)là hai góc có một cạnh chung Ot và hai cạnh Ox, Oy nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung Ot.

Suy ra \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\)là hai góc kề nhau.


Câu 2:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết:

Hai góc \(\widehat {xOt}\) \(\widehat {tOy}\)có bù với nhau không? Vì sao?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

\(\widehat {xOt} = 12{0^o},\widehat {tOy} = 6{0^o}\)

Suy ra \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = {120^o} + {60^o} = {180^o}\)

Khi đó \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\) là hai góc bù nhau.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết:

Hai góc \(\widehat {xOt}\) \(\widehat {tOy}\)có kề bù với nhau không? Vì sao?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

\(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\) là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau nên \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\) là hai góc kề bù.


Câu 4:

Hai đường thẳng xz và yt cắt nhau tại A như hình vẽ bên, hãy xác định các cặp góc đối đỉnh có trong hình vẽ.

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

- Vì hai đường thẳng xz và yt cắt nhau tại A nên ta có: Hai tia Ax và Az đối nhau; hai tia Ay và At đối nhau.

- Xét hai góc \(\widehat {xAt}\)\(\widehat {yAz}\) có:

+ Chung đỉnh A.

+ Tia Ax là tia đối của tia Az; tia At là tia đối của tia Ay.

Do đó \(\widehat {xAt}\)\(\widehat {yAz}\) là hai góc đối đỉnh.

- Xét hai góc \(\widehat {xAy}\)\(\widehat {tAz}\) có:

+ Chung đỉnh A.

+ Tia Ax là tia đối của tia Az; tia Ay là tia đối của tia At.

Do đó \(\widehat {xAy}\)\(\widehat {tAz}\) là hai góc đối đỉnh.

Vậy ta có hai cặp góc đối đỉnh là: \(\widehat {xAt}\)\(\widehat {yAz}\); \(\widehat {xAy}\)\(\widehat {tAz}\).


Câu 5:

Hai góc được đánh dấu trong hình vẽ nào dưới đây không là hai góc kề nhau?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Hai góc được đánh dấu ở đáp án C là \(\widehat {xOy}\)\(\widehat {zOt}\).

Ta thấy \(\widehat {xOy}\)\(\widehat {zOt}\) là hai góc không có cạnh chung.

Do đó hai góc \(\widehat {xOy}\)\(\widehat {zOt}\) không là hai góc kề nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận