Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Dạng 1. Nhận biết hai góc kề nhau, bù nhau, kề bù và đối đỉnh có đáp án

  • 587 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết:

Hai góc \(\widehat {xOt}\) \(\widehat {tOy}\)có kề với nhau không? Vì sao?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\)là hai góc có một cạnh chung Ot và hai cạnh Ox, Oy nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung Ot.

Suy ra \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\)là hai góc kề nhau.


Câu 2:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết:

Hai góc \(\widehat {xOt}\) \(\widehat {tOy}\)có bù với nhau không? Vì sao?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

\(\widehat {xOt} = 12{0^o},\widehat {tOy} = 6{0^o}\)

Suy ra \(\widehat {xOt} + \widehat {tOy} = {120^o} + {60^o} = {180^o}\)

Khi đó \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\) là hai góc bù nhau.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết:

Hai góc \(\widehat {xOt}\) \(\widehat {tOy}\)có kề bù với nhau không? Vì sao?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

\(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\) là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau nên \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\) là hai góc kề bù.


Câu 4:

Hai đường thẳng xz và yt cắt nhau tại A như hình vẽ bên, hãy xác định các cặp góc đối đỉnh có trong hình vẽ.

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

- Vì hai đường thẳng xz và yt cắt nhau tại A nên ta có: Hai tia Ax và Az đối nhau; hai tia Ay và At đối nhau.

- Xét hai góc \(\widehat {xAt}\)\(\widehat {yAz}\) có:

+ Chung đỉnh A.

+ Tia Ax là tia đối của tia Az; tia At là tia đối của tia Ay.

Do đó \(\widehat {xAt}\)\(\widehat {yAz}\) là hai góc đối đỉnh.

- Xét hai góc \(\widehat {xAy}\)\(\widehat {tAz}\) có:

+ Chung đỉnh A.

+ Tia Ax là tia đối của tia Az; tia Ay là tia đối của tia At.

Do đó \(\widehat {xAy}\)\(\widehat {tAz}\) là hai góc đối đỉnh.

Vậy ta có hai cặp góc đối đỉnh là: \(\widehat {xAt}\)\(\widehat {yAz}\); \(\widehat {xAy}\)\(\widehat {tAz}\).


Câu 5:

Hai góc được đánh dấu trong hình vẽ nào dưới đây không là hai góc kề nhau?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Hai góc được đánh dấu ở đáp án C là \(\widehat {xOy}\)\(\widehat {zOt}\).

Ta thấy \(\widehat {xOy}\)\(\widehat {zOt}\) là hai góc không có cạnh chung.

Do đó hai góc \(\widehat {xOy}\)\(\widehat {zOt}\) không là hai góc kề nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận