Câu hỏi:

01/10/2022 1,736

Bạn Bình phát biểu: “Không có tam giác ABC nào mà A^=3B^,  B^=3C^   và C^=14° ”. Phát biểu của bạn Bình có đúng không? Vì sao?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giả sử có tam giác ABC thỏa mãn  A^=3B^ và B^=3C^

Khi đó A^=3B^=3.3C^=9C^  và B^=3C^ .

Suy ra A^+B^+C^=9C^+3C^+C^=13C^

Mà C^=14°

Do đó A^+B^+C^=13.14°=182° . Điều này vô lí (vì tổng các góc của tam giác bằng 180°).

Do đó không có tam giác ABC nào thỏa mãn điều kiện A^=3B^,  B^=3C^  và C^=14° .

Vậy bạn Bình phát biểu đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, AD là tia phân giác của HAC^  (Hình 4)

Media VietJack

a) Tìm các cặp góc có tổng số đo bằng 90°.

Xem đáp án » 01/10/2022 1,927

Câu 2:

Quan sát Hình 3.

Media VietJack

a) Tính các số đo x, y, z.

Xem đáp án » 01/10/2022 1,334

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Kẻ HB vuông góc với AC tại H. Kẻ CK vuông góc với AB tại K, BH cắt CK tại I (Hình 5).

Media VietJack

Nếu A^<90° thì khi đó ta có:

Xem đáp án » 01/10/2022 1,115

Câu 4:

Cho tam giác ABC, tia phân giác của BAC^  cắt cạnh BC tại D. Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC, biết ADB^=80°B^=1,5C^ .

Xem đáp án » 01/10/2022 866

Câu 5:

Tính số đo các góc của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

a) A^=B^=C^ ;

Xem đáp án » 01/10/2022 853

Câu 6:

b) Cho C^=40°. Tính số đo của B^,BDA^,DAC^.

Xem đáp án » 01/10/2022 825

Bình luận


Bình luận