Câu hỏi:

01/10/2022 1,116

Cho tam giác ABC. Kẻ HB vuông góc với AC tại H. Kẻ CK vuông góc với AB tại K, BH cắt CK tại I (Hình 5).

Media VietJack

Nếu A^<90° thì khi đó ta có:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

• Xét DABH vuông tại H ta có:

A^+ABH^=90° (trong tam giác vuông, tổng hai góc nhọn bằng 90°).

Suy ra ABH^=90°A^      (1)

• Xét DACK vuông tại K ta có:

A^+ACK^=90° (trong tam giác vuông, tổng hai góc nhọn bằng 90°).

Suy ra ACK^=90°A^     (2)

Từ (1) và (2) ta có ABH^=ACK^=90°A^ .

Vậy ta chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, AD là tia phân giác của HAC^  (Hình 4)

Media VietJack

a) Tìm các cặp góc có tổng số đo bằng 90°.

Xem đáp án » 01/10/2022 1,939

Câu 2:

Bạn Bình phát biểu: “Không có tam giác ABC nào mà A^=3B^,  B^=3C^   và C^=14° ”. Phát biểu của bạn Bình có đúng không? Vì sao?

Xem đáp án » 01/10/2022 1,738

Câu 3:

Quan sát Hình 3.

Media VietJack

a) Tính các số đo x, y, z.

Xem đáp án » 01/10/2022 1,339

Câu 4:

Cho tam giác ABC, tia phân giác của BAC^  cắt cạnh BC tại D. Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC, biết ADB^=80°B^=1,5C^ .

Xem đáp án » 01/10/2022 869

Câu 5:

Tính số đo các góc của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

a) A^=B^=C^ ;

Xem đáp án » 01/10/2022 857

Câu 6:

b) Cho C^=40°. Tính số đo của B^,BDA^,DAC^.

Xem đáp án » 01/10/2022 826

Bình luận


Bình luận