Câu hỏi:

05/06/2021 930

Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y=x33x2+2 đến trục tung bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có: y=x33x2+2y'=3x26x;

y'=0x=0y0=2x=2y2=2

Suy ra điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là M (2; - 2)

Vậy dM;Oy=2

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số điểm cực trị của hàm số y=x23x+2 là:

Xem đáp án » 05/06/2021 5,287

Câu 2:

Số điểm cực đại của hàm số y=x1x2x3...x100 bằng:

Xem đáp án » 05/06/2021 3,617

Câu 3:

Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y=fx+m có ba điểm cực trị

Xem đáp án » 05/06/2021 2,351

Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên:

Trên đoạn 3;3, hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

Xem đáp án » 05/06/2021 1,151

Câu 5:

Cho hàm số bậc hai y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên, một hàm số g (x) xác định theo f (x) có đạo hàm g'x=fx+m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số g (x) không có cực trị.

Xem đáp án » 05/06/2021 753

Câu 6:

Cho hàm số y=fx. Hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số y=fx21 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 05/06/2021 657

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK