Câu hỏi:

23/12/2019 4,626

Cho hàm số C:y=x4+2x2-1. Đồ thị hàm số (C) là đồ thị nào trong các đồ thị sau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Hướng dẫn giải:

Do a > 0, b > 0 nên hàm số chỉ có 1 cực tiểu, suy ra loại B

Hàm số qua (1; 2) nên loại C, D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số y=x-2x-1 có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 19/12/2019 18,521

Câu 2:

Đồ thị của hàm số y=x4-2x2-1 là đồ thị nào trong các đồ thị sau đây?

Xem đáp án » 23/12/2019 18,276

Câu 3:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án » 19/12/2019 15,775

Câu 4:

Cho đồ thị hàm số y = f (x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 20/12/2019 15,340

Câu 5:

Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án » 19/12/2019 9,703

Câu 6:

Hàm số y=3x+2x-1 có bảng biến thiên nào dưới đây. Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án » 19/12/2019 7,645

Câu 7:

Hàm số y=2+2x2+x có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 19/12/2019 7,567

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK