Câu hỏi:

11/01/2020 602

Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có TXĐ: D = R \{-l}, hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có
TCN là y = -2.

Ta thấy các hàm số ở cả 4 đáp án đều có TXĐ: D = R \ {-l}.

Tuy nhiên chỉ có đáp án A và đáp án D là đồ thị hàm số có TCN là đường y = -2.

+) Xét đáp án A: ⇒ hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định ⇒ loại đáp án A

 

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Đồ thị hàm số y= 1f(3-x)-2có bao nhiêu đường tiệm cận đứng

Xem đáp án » 11/01/2020 11,533

Câu 2:

Biết rằng đồ thị hàm số y=f(x)=ax4+bx3+cx2+dx+e (a0;b0) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt. Khi đó đồ thị hàm số y=g(x)= (4ax3+3bx2+2cx+d)2-2(6ax2+3bx+c).(ax4+bx3+cx2+dx+e) cắt trục Ox tại bao nhiêu điểm?

Xem đáp án » 11/01/2020 9,775

Câu 3:

Đồ thị hàm số y=x4-4x2+1cắt trục Ox tại mấy điểm?

Xem đáp án » 11/01/2020 7,772

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [-1;4] và có đồ thị hàm số y=f’(x) như hình bên. Hỏi hàm số g(x)=fx2+1 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Description: 2

Xem đáp án » 11/01/2020 6,167

Câu 5:

Hàm số y=1x2+1có bảng biến thiên như hình vẽ sau

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 14/01/2020 5,565

Câu 6:

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [-1;5] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [-1;5]. Giá trị của M-m bằng ?

Xem đáp án » 11/01/2020 4,491

Câu 7:

Xét hàm số f(x)=x2+ax+b. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1;3]. Giá trị của biểu thức a + 2b khi M nhỏ nhất là

Xem đáp án » 14/01/2020 4,093

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK