Câu hỏi:

11/01/2020 1,489

Cho hàm số có bảng biến thiên:

Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình có nghiệm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặt , khi đó ta có (*)

Để phương trình (*) có nghiệm thì  

Dựa vào BBT ta thấy  

 

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Đồ thị hàm số y= 1f(3-x)-2có bao nhiêu đường tiệm cận đứng

Xem đáp án » 11/01/2020 11,534

Câu 2:

Biết rằng đồ thị hàm số y=f(x)=ax4+bx3+cx2+dx+e (a0;b0) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt. Khi đó đồ thị hàm số y=g(x)= (4ax3+3bx2+2cx+d)2-2(6ax2+3bx+c).(ax4+bx3+cx2+dx+e) cắt trục Ox tại bao nhiêu điểm?

Xem đáp án » 11/01/2020 9,775

Câu 3:

Đồ thị hàm số y=x4-4x2+1cắt trục Ox tại mấy điểm?

Xem đáp án » 11/01/2020 7,773

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [-1;4] và có đồ thị hàm số y=f’(x) như hình bên. Hỏi hàm số g(x)=fx2+1 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Description: 2

Xem đáp án » 11/01/2020 6,169

Câu 5:

Hàm số y=1x2+1có bảng biến thiên như hình vẽ sau

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 14/01/2020 5,569

Câu 6:

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [-1;5] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [-1;5]. Giá trị của M-m bằng ?

Xem đáp án » 11/01/2020 4,491

Câu 7:

Xét hàm số f(x)=x2+ax+b. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên [-1;3]. Giá trị của biểu thức a + 2b khi M nhỏ nhất là

Xem đáp án » 14/01/2020 4,093

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK