15 câu trắc nghiệm Nitơ cực hay có đáp án

  • 10374 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

2 năm trước

11_Thành Đạt 11A10 Trần

Bình luận


Bình luận

Quang Thiên Trương
16:45 - 20/08/2020

Câu 8 sai rồi.

Thiên Tú
15:06 - 07/09/2020

Chuẩn

Khanh Lê
20:24 - 11/11/2020

cũng dễ