15 câu trắc nghiệm Phân bón hóa học cực hay

  • 1948 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A

Phát biểu không đúng: supephotphat kép có độ dinh dưỡng thấp hơn supephotphat đơn.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận