16 câu trắc nghiệm Ankan cực hay có đáp án

  • 12502 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của ankan là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12 là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14 là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hợp chất CH32CHCH2CH2CH3 có tên gọi là       

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Ankan CH32CHCH2CCH33 có tên gọi là

Xem đáp án

Đáp án A

                                            CH3C5H3C4HC3H2C2C1H3                 CH3                  CH3

2,2,4-trimetylpentan


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Khánh Vy

n

3 năm trước

nguyendangkha1920

K

3 năm trước

Khánh Linh Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Khánh

B

1 năm trước

Bùi Mỹ Duyên

Bình luận


Bình luận