Bài tập Nito - photpho cực hay có đáp án (P3)

  • 5668 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm, thường điều chế HNO3 bằng phản ứng

Xem đáp án

1.     Đáp án A


Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cách

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Tính bazơ của NH3 do

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

Bình luận


Bình luận