Bài tập Nito - photpho cực hay có đáp án (P5)

  • 5691 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong diêm, photpho đỏ có ở đâu ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Để sản xuất phân lân nung chảy, người ta nung hỗn hợp X ở nhiệt độ trên  trong lò đứng. Sản phẩm nóng chảy từ lò đi ra được làm nguội nhanh bằng nước để khối chất bị vỡ thành các hạt vụn, sau đó sấy khô và nghiền thành bột. X gồm:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong phòng công nghiệp, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng nào dưới đây (không yêu cầu độ tinh khiết cao):

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nhóm chỉ gồm các muối trung hoà là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Khi đun nóng axit photphoric đến khoảng 200 - 2500C , axit photphoric bị mất bớt nước và tạo thành:

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

Bình luận


Bình luận