Bài tập Toán 7: Tam giác cân

  • 648 lượt xem

  • 23 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 23:

Cho tam giác ABC vuông tại A, B^= 30°. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.

a) Tam giác BCD là tam giác gì? Tại sao?

b) Chứng minh BC = 2 AC.

Xem đáp án »

a) Chứng minh được tam giác ABC = tam giác A.BD (c-g-c), từ đó suy ra được tam giác BCD đều

b) Dùng kết quả câu a, ta có BC = CD = 2AC


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận