Bộ 15 đề thi học kì 1 Địa lí 12 có đáp án - Đề 1

  • 7298 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

Diện tích và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2014 là: (ảnh 1)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2014 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau là biểu đồ kết hợp, 2 trục tung

=> đề yêu cầu thể hiện giá trị thực của 2 đối tượng có 2 đơn vị khác nhau là: diện tích (ha) và độ che phủ rừng (%) => biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ kết hợp: diện tích rừng vẽ cột chồng; độ che phủ rừng vẽ đường


Câu 2:

Hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng:

Xem đáp án

Đáp án D

Hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng đặc dụng (sgk Địa lí 12 trang 59)


Câu 3:

Cho biểu đồ sau
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? (ảnh 1)
 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng. Chú giải biểu đồ lại có các đối tượng như điện tử, dệt,may, thủy sản

=> Biểu đồ đã cho thể hiện Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2014


Câu 4:

Ở nước ta, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ở nước ta, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh (sgk Địa lí 12 trang 46)


Câu 5:

Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam nước ta là do

Xem đáp án

Đáp án B

Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam nước ta là do vào mùa đông miền Bắc vẫn có mưa phùn vào nửa sau mùa đông còn miền Nam thì khô nóng suốt 5-6 tháng


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

O

6 tháng trước

Oanh Hoai Nguyen

Bình luận


Bình luận