Đề thi Hóa học 11 giữa kì 1 có đáp án (Đề 6)

  • 3947 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất điện li là chất khi tan trong nước

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li ra ion


Câu 2:

Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hóa học là do phân tử nitơ có liên kết ba khá bền


Câu 3:

Cho phản ứng: Cu + HNO3loãngCho phản ứng: Cu + HNO3loãngCu(NO3)2+ NO + H2O. Tổng hệ số các chất (số nguyên tối giản nhất) trong phương trình trên là (ảnh 1)Cu(NO3)2+ NO + H2O. Tổng hệ số các chất (số nguyên tối giản nhất) trong phương trình trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3Cu + 8HNO3loãngCho phản ứng: Cu + HNO3loãngCu(NO3)2+ NO + H2O. Tổng hệ số các chất (số nguyên tối giản nhất) trong phương trình trên là (ảnh 2)3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

Tổng hệ số các chất: 3 + 8 + 3 + 2 + 4 = 20.


Câu 4:

Số oxi hóa của N trong phân tử HNO3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gọi số oxi hóa của N trong HNO3là x

→ 1 + x + (+2).3 = 0 → x = +5.


Câu 5:

Cho dãy các chất: (NH4)2SO4, NaCl, ZnCl2, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2tạo thành kết tủa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

(NH4)2SO4 và FeCl3 tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2tạo thành kết tủa.

Loại NaCl vì không phản ứng với Ba(OH)2.

Loại ZnCl2do tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan do kiềm dư.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận