Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 1508 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Thuốc nổ TNT (trinitrotoluen) được điều chế trực tiếp từ:

Xem đáp án

Thuốc nổ TNT (trinitrotoluen) được điều chế trực tiếp từ toluen (hay metylbenzen).

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Glixerol là ancol có số nhóm hiđroxyl (-OH) là:

Xem đáp án

Glixerol: C3H5(OH)3.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phát biểu đúng:

Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận