Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 4)

  • 1516 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Nhận định sai “Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan”.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Đun nóng C2H5OH170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

Đun nóng C2H5OH170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là: C2H4.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

Xem đáp án

Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất poli (phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4 - D và axit picric

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Bậc ancol của 2 – metylbutan – 2 – ol là:

Xem đáp án

Bậc ancol của 2 – metylbutan – 2 – ol là bậc 3.

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận