Ngữ pháp: Mạo từ

  • 411 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Fill in the blank with a/an.

I’ve bought

umbrella for my sister.

Xem đáp án

Trả lời:

“umbrella” là danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng mạo từ “an”

=>I’ve bought an umbrella for my sister.

Tạm dịch: Tôi đã mua một chiếc ô cho em gái tôi.

Đápán: an


Câu 2:

My Tam is

famous singer in Vietnam.

Xem đáp án

Trả lời:

Trước danh từ “singer” là tính từ “famous” bắt đầu bằng một phụ âm =>ta dùng mạo từ “a”

=>My Tam is a famous singer in Vietnam.

Tạm dịch: Mỹ Tâm là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam


Câu 3:

Would you like

cup of tea?

Xem đáp án

Trả lời:

“cup” là danh từ bắt đầu bằng một phụ âm =>ta dùng “a”

=>Would you like a cup of tea?

Tạm dịch: Bạn có muốn một tách trà không?

Đápán: a


Câu 4:

I’d like grapefruit and

orange.

Xem đáp án

Trả lời:

grapefruit là danh từ bắt đầu bằng một phụ âm =>ta dùng “a”

orange là danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng “an”

=>I’d like a grapefruit and an orange .

Tạm dịch: Tôi muốn một quả bưởi và một quả cam

Đápán: a – an


Câu 5:

It takes me

hour to go to the cinema.

Xem đáp án

Trả lời:

“hour” là danh từ bắt đầu bằng “h“nhưng đây lại là âm câm nên từ hour được phát âm  là /ˈaʊə(r)/ bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng “an”

=>It takes me an hour to go to the cinema.

Tạm dịch: Tôi mất một giờ để đi đến rạp chiếu phim.

Đápán: an


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận