Ngữ pháp: Thì tương lai gần

  • 470 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer

Is Lucy going to go to England next year?

- Yes, ___ __

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc câu nghi vấn: Am/ Is / Are + S + going to + V nguyên thể? – Yes, S + am/ is/ are

Chủ ngữ của câu là Lucy số ít nên động từ tobe phải chia là “is”

=>Is Lucy going to go to England next year? - Yes, she is.

Tạm dịch: Lucy có định sang Anh vào năm sau không? - Đúng vậy.

Chọn A


Câu 2:

- ____ your sister ____ arrive soon?

- I am not sure.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc câu nghi vấn: Am/ Is / Are + S + going to + V nguyên thể? – Yes, S + am/ is/ are

Chủ ngữ của câu là “your sister” số ít nên động từ tobe phải chia là “is”

=> Is your sister going to arrive soon? - I am not sure.

Tạm dịch: Em gái của bạn sẽ đến sớm phải không? - Tôi không chắc.

Chọn C


Câu 3:

I don't know what to wear today. I guess, I __________ put on my new jeans and a shirt.

Xem đáp án

Trả lời:

Dấu hiệu: ngữ cảnh câu “I don't know what to wear today” (tôi không biết mặc gì hôm nay) ->sử dụng thì tương lai gần để diễn tả hành động sẽ xảy ra và có dấu hiệu đi kèm/ kế hoạch dự định từ trước

Cấu trúc: S + is/ am/ are + (not) going to + V nguyên thể

Chủ ngữ “I” nên chia động từ tobe là “am”.

=>I don't know what to wear today. I guess, I am going to put on my new jeans and a shirt.

Tạm dịch: Tôi không biết phải mặc gì hôm nay. Tôi đoán, tôi sẽ mặc quần jean và áo sơ mi mới.

Chọn C


Câu 4:

Watch out! The wall________fall down on you!

Xem đáp án

Trả lời:

Dấu hiệu: ngữ cảnh câu “Watch out!” (Coi chừng) ->sử dụng thì tương lai gần để diễn tả hành động sẽ xảy ra và có dấu hiệu đi kèm/ kế hoạch dự định từ trước

Cấu trúc: S + is/ am/ are + (not) going to + V nguyên thể

Chủ ngữ “the wall” nên chia động từ tobe là “is”.

=>Watch out! The wall is going to fall down on you!

Tạm dịch: Coi chừng! Bức tường sẽ đổ xuống bạn!

Chọn B


Câu 5:

I__________ visit my granny next week.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc thì tương lai gần: + S + am/ is/ are + (not) going to + V nguyên thể

Chủ ngữ của câu là “I” nên động từ tobe phải chia là “am”

=>I am not going to visit my granny next week.

Tạm dịch: Tôi sẽ không đến thăm bà của tôi vào tuần tới.

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận