Trắc nghiệm Anken có đáp án (Vận dụng)

  • 3003 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là

Xem đáp án

Chú ý

+ Xét hiệu suất phản ứng tính theo chất nào

+ Với những bài toán chỉ có tỉ lệ thể tích, tỉ lệ khối lượng mà không có số mol, ta có thể giả sử lấy 1 mol hỗn hợp ban đầu để thuận tiện tính toán


Câu 4:

Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là:

Xem đáp án

Theo bài ra, tổng số mol 2 anken là 0,15, tổng khối lượng là 7,7

Đặt phân tử khối trung bình của anken là X, dễ dàng có X = 7,7 : 0,15 = 51,33


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

7 tháng trước

Trương Mỹ Hoa

Bình luận


Bình luận