Thi Online Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1: Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của cacbon, silic (Có đáp án)

Bài tập rèn luyện kĩ năng

  • 640 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng: Trong phản ứng hoá học, cacbon

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

Xem đáp án

Đáp án: B

(1) C + O2 → CO2

(2) C + CO2 → 2CO

(3) C + 2H2 −→ CH4

(4) Fe2O3 + 3C −→ 2Fe + 3CO

(5) 2C + SiO2 −→ Si + 2 CO

(7) CaO + 3C → CaC2 + CO (trong lò điện)

(8) C + 2H2SO4 đặc −→ CO2 + 2SO2 + 2H2O

(9) C + 4HNO3 đặc −→ CO2 + 4NO2 + 2H2O

(10) C + 2H2O → CO2 + 2H2


Câu 3:

Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng chất hấp thụ là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

“Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận