Thi Online Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 8. Ôn tập và kiểm tra chuyên đề hđrocacbon thơm – nguồn hiđrocacbon thiên nhiên có đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 8. Ôn tập và kiểm tra chuyên đề hđrocacbon thơm – nguồn hiđrocacbon thiên nhiên có đáp án

  • 590 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

C8H10 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Media VietJackMedia VietJack


Câu 2:

Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

nC6H6 =15,678 = 0,2 mol; mclobenzen = 0,2.0,8. 112,5 = 18 gam


Câu 3:

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn

Benzen không làm mất màu dd thuốc tím ở mọi điều kiện.

Toluen làm mất màu dd thuốc tím trong đk có nhiệt độ: 80-100 độ C

C6H5CH3 + 2KMnO4   C6H5COOK + KOH + 2MnO2 +H2O

Stiren làm mất màu dd thuốc tím ở đk thường

3C6H5 -CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3 C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH


Câu 4:

Cho sơ đồ điều chế polistiren:

Với 5,2 kg C2H2 có thể điều chế được bao nhiêu kg polistiren?

C2H275%C6H667%C6H5C2H545%C6H5C2H355%polistiren

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn

nC2H2 = 0,2 mol

npolistiren0,2.0,75.0,67.0,45.0,553

= 0,0083 kmol

mpolistiren = 0,0083.104 = 0,86 kg


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 9,2g một ankyl benzen A thu được 30,8g CO2. Công thức phân tử của A là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn

nCO2 = 0,7 mol; MA = 13,1n n = 7 A là C7H8


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận