Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 (có đáp án): Kĩ thuật trồng cây chôm chôm (Mới nhất)

  • 331 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới, quả chôm chôm chứa nhiều đường, chất khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C.


Câu 2:

Câu 2. Có mấy loại hoa chôm chôm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 loại hoa chôm chôm: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.


Câu 3:

Câu 3. Chôm chôm coa loại hoa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 loại hoa chôm chôm: hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.


Câu 4:

Câu 4. Cây chôm chôm có mấy yêu cầu về ngoại cảnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chôm chôm có 4 yêu cầu về ngoại cảnh: nhiệt độ, lượng mưa, ánh sáng, đất.


Câu 5:

Câu 5. Yêu cầu đầu tiên về ngoại cảnh đối với cây chôm chôm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chôm chôm có 4 yêu cầu về ngoại cảnh:

1. Nhiệt độ

2. Lượng mưa

3. Ánh sáng

4. Đất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận