Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 (có đáp án): Các phương pháp nhân giống cây ăn quả (Mới nhất)

  • 250 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo mấy yêu cầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về: địa điểm và thiết kế vườn ươm.


Câu 2:

Câu 2. Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về: địa điểm và thiết kế vườn ươm.


Câu 3:

Câu 3. Chọn địa điểm làm vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo mấy yêu cầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Chọn địa điểm làm vườn ươm cây ăn quả cần đảm 3 mấy yêu cầu:

1. Gần vườn trồng, gần nơi tiêu thụ và thuận tiện cho vận chuyển

2. Gần nguồn nước tưới

3. Đất vườn ươm phải thoát nước, bằng phẳng, tầng đất mặt dày 30 – 40 cm, độ màu mỡ cao, thành phần cơ giới trung bình, độ chua tùy loại cây.


Câu 4:

Câu 4. Yêu cầu về độ chua của đất nơi làm vườn ươm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Tùy từng loại cây mà chọn đất có độ chua khác nhau:

+ Cam, quýt độ PH từ 6 đến 6,5

+ Dứa độ PH từ 5 đến 5,5


Câu 5:

Câu 5. Thiết kế vườn ươm chia làm mấy khu vực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vườn ươm cây ăn quả được chia làm ba khu vực: khu cây giống, khu nhân giống và khu luân canh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận