Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt

  • 1608 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quy trình thực hiện món trộn gồm mấy bước? 

Xem đáp án

Đáp án: B. Đó là chuẩn bị, chế biến, trình bày.


Câu 2:

Bước chuẩn bị món trộn có: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Chế biến món trộn là: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Yêu cầu kĩ thuật của món trộn là: 

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Làm thế nào để su hào vẫn giữ được độ giòn khi trộn nộm? 

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận