Trắc nghiệm Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân có đáp án ( Nhận biết )

  • 910 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là:

Xem đáp án

Lực tương tác giữa các nuclon gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Lực liên kết giữa các nuclon trong hạt nhân có bản chất là:

Xem đáp án

Lực tương tác giữa các nuclon gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phạm vi của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu? 

Xem đáp án

Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (khoảng 10-15m )

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Độ hụt khối của hạt nhân được xác định bằng biểu thức:

Xem đáp án

Độ hụt khối của hạt nhân được xác định bằng biểu thức:

Δm=Zmp+A-Zmn-mX

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Năng lượng liên kết là

Xem đáp án

Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclon hay nói cách khác là năng lượng tỏa ra khi tạo thành một hạt nhân

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận