Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 10 (có đáp án): Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

  • 2124 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp quy định. Sự có mặt của mỗi alen trội làm chiều cao tăng 5cm. Cây cao nhất có chiều cao 190cm. Các cây c 170cm có kiểu gen

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cây cao 170 cm có (190 – 170) : 5= 4 gen trội

 Đáp án đúng là đáp án D


Câu 5:

Điểm khác nhau giữa hiện tượng di truyền phân li độc lập và tương tác gen là hiện tượng phân li độc lập

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận